കേരളത്തില്‍ നബിദിനാഘോഷം 19 ന്.

കോഴിക്കോട്: മാസപ്പിറവി കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 8-ാം തീയതി  ( വെള്ളി) റബീഉല്‍ അവ്വല്‍ ഒന്നായും,...

Read More